Darujte nám 2% z Vašich daní

Náš klub FK Dynamo Trnovec nad Váhom je riadne zapísaný v zozname občianskych združení Slovenskej Republiky. Možno viete, možno nie, avšak každá organizácia ako aj súkromná osoba môže pri vypĺňaní daňového priznania darovať 2% zo svojich daní na prevádzku občianskeho združenia. Ak chcete pomôcť rozvoju a väčšej samostatnosti futbalu v našej obci, prosím darujte 2% zo svojich daní práve nám. Garantujeme, že Vaše peniaze budú rozdelené maximálne transparentne, automaticky Vás zaradíme medzi sponzorov nášho klubu a v prípade Vášho záujmu Vám kedykoľvek dáme možnosť nahliadnuť do účtovníctva nášho združenia, čím sa budete môcť presvedčiť, že peniaze míňame iba na aktivity, ktoré smerujú k udržaniu chodu klubu.

Poďakovanie za rok 2015

Týmto by sme radi poďakovali všetkým tým, ktorí nám v roku 2015 pomohli či už finančne alebo materiálne.

Obecný úrad Trnovec nad Váhom -finančná podpora vo forme celoročných dotácií; Jaroslav Čerhák - materiálna pomoc, zakúpenie hnojiva; Róbert Láng - pomoc pri chode bufetu; Dezider Marček - pomoc pri činnosti FK Dynamo Trnovec nad Váhom; Karol Motolík - pomoc pri činnosti FK Dynamo Trnovec nad Váhom; Štefan Sklenár -materiálna pomoc, zakúpenie lôpt pre družstvo dorastencov; Ladislav Puskás - pomoc pri údržbe ihriska; Ing. Szabolcs Puskás - materiálny dar pre družstvo dorastencov

Ďakujeme

Nový bufet

Milí športoví priatelia, dňa 17.4.2016 odohráme náš prvý jarný domáci zápas proti mužstvu FC Štefanovičová. V rámci našich noviniek pre Vás pripravujeme lepší, plnší a na nápoje aj občerstvenie bohatší bufet. Súčasťou ponuky bude aj občerstvenie pre najmladších členov rodín - detičky. Príďte nás podporiť, strávte príjemné chvíle na futbale a vychutnajte si občerstvenie, ktoré Vám ponúka náš nový bufet.