Trnovec nad Váhom

Našim hlavným partnerom a zároveň sponzorom je obec Trnovec nad Váhom, ktorej týmto ďakujeme za férovú podporu a priazeň. Veľmi si ceníme, že obec podporuje chod nášho klubu a to bez ohľadu na to, či sa aktuálne darí viac alebo menej. Je predsa prirodzené, že nie vždy sa bude klubu dariť. Aktuálne aj vďaka dobrej spolupráci s obcou klub funguje stabilne a my všetci urobíme všetko pre to, aby sa vynaložené prostriedky už čoskoro premietli do lepšieho a efektívnejšieho fungovania klubu, ako aj k väčšej samostatnosti.