Miniturnaj 2019

Radi by sme Vám oznámili, že dňa 5.7.2019 od 9.00 hod. sa už tradične uskutoční minifutbalový turnaj o pohár starostu obce Trnovec nad Váhom. V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa ako mužstvo, vyplňte prosím prihlasovací formulár.


Organizátormi turnaja sú Futbalový klub FK Dynamo Trnovec nad Váhom, Obec Trnovec nad Váhom a komisia športu obce.

Názov tímu:
Kapitán mužstva:*
Hráči (zoznam hráčov vpíšte pod seba:*
E-mailový kontakt:*
Telefonický kontakt:*
Prosím prepíšte text z obrázku:

Po úspešnom odoslaní formulára bude na Váš e-mail zaslaný potvrdzujúci mail.

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie: Vladimír Klincko, klincko@fkdynamo.sk.

V prípade, ak máte ťažkosti s vyplnením formulára, prihlášku si môžete vytlačiť tu. Prosím vyplňte ju a je možné ju odovzdať p. Klinckovi aj osobne po predchádzajúcej dohode.  Prosím nezabudnite si prečítať a naštudovať pravidlá turnaja, ktoré si môžete stiahnuť tu.

Odoslaním formulára zároveň dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu - e-mail, telefónne číslo na účely organizácie turnaja.