Darujte nám 2% z Vašich daní

Náš klub FK Dynamo Trnovec nad Váhom je riadne zapísaný v zozname občianskych združení Slovenskej Republiky. Možno viete, možno nie, avšak každá organizácia ako aj súkromná osoba môže pri vypĺňaní daňového priznania darovať 2% zo svojich daní na prevádzku občianskeho združenia. Ak chcete pomôcť rozvoju a väčšej samostatnosti futbalu v našej obci, prosím darujte 2% zo svojich daní práve nám. Garantujeme, že Vaše peniaze budú rozdelené maximálne transparentne, automaticky Vás zaradíme medzi sponzorov nášho klubu a v prípade Vášho záujmu Vám kedykoľvek dáme možnosť nahliadnuť do účtovníctva nášho združenia, čím sa budete môcť presvedčiť, že peniaze míňame iba na aktivity, ktoré smerujú k udržaniu chodu klubu.

Ako postupovať - právnické osoby v roku 2018.

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 3. Do položiek vyplňte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať (údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete v tlačive nižšie v časti Vzor žiadosti).
 4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla)
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ako postupovať - fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 2. Vypočítajte si 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa (údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete v tlačive nižšie v časti Vzor žiadosti).
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2016) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Tlačivá na poukázanie dane na rok 2018:

Files:
 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2018/2019
 • Date streda, 20. February 2019, 22:22
 • File Size 86.74 KB
 • Download
 • Vyhlásenie 2018/2019
 • Date streda, 20. February 2019, 22:22
 • File Size 130.8 KB
 • Download