Miniturnaj 2022

Radi by sme Vám oznámili, že dňa 5.7.2022 od 9.00 hod. sa uskutoční XXVII. ročník mini-futbalového turnaja o pohár starostu obce Trnovec nad Váhom. V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa ako mužstvo, vyplňte prosím prihlasovací formulár.

Miniturnaj 2021

Radi by sme Vám oznámili, že dňa 4.7.2021 od 9.00 hod. sa uskutoční XXVI. ročník mini-futbalového turnaja o pohár starostu obce Trnovec nad Váhom. V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa ako mužstvo, vyplňte prosím prihlasovací formulár.

Miniturnaj 2020

Radi by sme Vám oznámili, že dňa 4.7.2020 od 9.00 hod. sa uskutoční XXV. ročník mini-futbalového turnaju o pohár starostu obce Trnovec nad Váhom. V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa ako mužstvo, vyplňte prosím prihlasovací formulár.

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Občianske združenie FK Dynamo Trnovec nad Váhom vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk v rámci projektu " Mobilné tréningové bránky a futbalové dresy pre mládež ", na ktorého realizáciu naše združenie získalo dotáciu z Úradu vlády SR. Všetky podstatné informácie nájdete v dokumente na stiahnutie.