Miniturnaj 2019

Radi by sme Vám oznámili, že dňa 5.7.2019 od 9.00 hod. sa už tradične uskutoční minifutbalový turnaj o pohár starostu obce Trnovec nad Váhom. V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa ako mužstvo, vyplňte prosím prihlasovací formulár.

Vyúčtovanie dotácií

Vyúčtovanie dotácií od obce Trnovec nad Váhom, ktoré boli poskytnuté futbalovému týmu FK Dynamo Trnovec nad Váhom.

Zimná príprava

Počas mesiaca Január sme začali so zimnou prípravou na dôležitú jarnú časť sezóny 2018/2019.

19. ročník Tibi cupu

Na 19.ročníku mini futbalového turnaja Tibi cup sa nášmu klubu mimoriadne darilo. Po obetavých výkonoch sme dosiahli krásne 3.miesto.